RTL-Inductives Oy         
Sirrikuja 4 C 15,
00940 Helsinki Finland
Tel +358 40 8416810

Logistiikka on rajan ylittävän tuotannon A ja O   

Kun suomalainen tuotanto laajenee Venäjälle on rajanylityksen sujuva logistiikka tuloksellisuuden perusedellytys.  Omat kokonaisuutensa muodostavat ulkoinen jalostus, tuonti jalostuksen osana, suora tuonti ja suora vienti

Ulkoinen jalostus on hyvä tapa käynnistää tuotantonsa.  Kaikki osat ja materiaalit voidaan tuoda Suomesta ja ne liikkuvat rajan yli ilman tullimaksuja samoin kuin takaisin palaavat valmistuotteet.  Ulkoinen jalostus joka on  Venäjän puolella vataavasti jalostusta tullialueella vaativat virheetöntä tavaravirran seurantaa ja tilastointia.  RTL-Trafolla on  jalostustoiminnasta pitkä kokemus, huolehdimme jalostusluvista sekä Suomessa että Venäjällä ja näiden lupien edellyttämistä sopimuksista jalostusmuotoista tuotantoa harjoittavien kumppanien välillä. 

Tuonti jalostuksen osana eli siirtyminen puhtaasta ulkoisesta jalostuksesta osittaiseen venäläisten materiaalien käyttöön, säilyttäen muilta osin tullivapauden, on Venäjän tullikäytännön vuoksi hankalaa. Olemme kehittäneet monta tapaa madaltaa hallinnolliset esteet   

Suora tuonti eli täysin Venäjän tullialueella vapaassa liikkeessä olevista materiaaleista ja osista valmistettujen tuotteiden tuonti Suomeen voi kustannussyistä olla tavoitteena näiden valmisteiden Venäjällä myynnin ohella. Peukalosääntönä on kuitenkin, ettei tuotannossa tule aloittaa yhdenkään tuotantokomponentin paikallisella alihankinnalla vaan asteittain korvata länsituonti. Tunnemme laskelmat ja suunnitteluparametrit, joilla oikea tahti ja tasapaino saadaan aikaan.     

Suora materiaalivienti Suomesta (siis tuonti Venäjälle) tuotantoa varten Venäjällä on sujuvampi ja vähemmän byrokraattinen menettely kuin jalostus.  Haittana ovat kuitenkin usein tullimaksut ja tiukempi sertifiointikäytäntö. 

Nopeus ja varmennus erottaa tarjoamamme tuotannon materiaalivirran logistiikan valmistavaran vientilogistiikasta.  Tullauskäsittelyn kestäessä Venäjällä säännönmukaisesti useita päiviä ja poikkeuskäsittelyt kaksi viikkoa on tuotantoa varten haettava nopeutuksia ja puutetilanteiden varmennuksia. Kokemuksemme näistä seikoista on asiakkaittemme käytettävissä.