RTL-Inductives Oy         
Sirrikuja 4 C 15,
00940 Helsinki Finland
Tel +358 40 8416810

Tee etabloitumissopimus   - Käynnistämme tuotantonne Venäjällä nopeasti ja vähin kustannuksin

Tuotannon aloitus- eli käynnistyspalvelumme päättyy tyypillisesti asiakkaan omaksi tuotannoksi tai jatkuu sopimusvalmistuksena.

Siinä missä noin 2 vuotta sitten käynnistetty sähkömoottorien tuotanto siirtyy suunnitelman mukaisesti asiakkaan Viipuriin perustamaan tehtaaseen laajentuen huomattavasti, niin hitsauslaitteiden kokoonpanon kohdalla neuvotellaan toiminnan jatkamisesta sopimusvalmistuksena nykyisessä Trafon tuotantoyksikössä.

Tuotannon käynnistyssopimuksessa asiaan ei tarvitse ottaa kantaa - päätöksen voi tehdä myöhemmin

Sähkömoottorien valmistus käynnistettiin kahdella työvaiheella, vyyhdinvalmistus ja käämintä. Tehtävä on muuten logistiikalle erittäin haasteellinen, sillä kyseiset työvaiheet sijaitsevat keskellä tuotantoprosessia ja edellyttävät sujuvaa edestakaista liikennettä Helsingin ja Viipurin välillä. Asiakas on julkaissut suunnitelmansa laajentaa toimintaa siten, että Viipuriin rakennettavassa tehtaassa tuotantovaiheet aloitetaan Venäjältä hankituilla raaka-aineilla ja tehdas laajenee aikanaan "täyden tuotannon tehtaaksi". Nykisessä valmistusyksikössämme valmistunee yli 1.000 kpl noin 3 tonnin painoista moottoria ennen tuotannon siirtymistä.

Hitsauslaitteiden valmistus aloitettiin vuoden 2008 alussa, vuosi sähkömoottorien valmistusta myöhemmin. Noin 100 kg painoisia laitteita on valmistettu noin 5.000 kpl. Vaikka laitteita myydäänkin Venäjällä, tämä ei ole asiakkaan kannalta keskeinen markkina-alue. Ohutlevystä valmistettujen osien paikallista hankintaa Trafon verkostokumppaneilta on selvitetty ja mallikappaleita on koottu. Parhaillaan käydään neuvoteluja, joiden päämääränä on siirtyä sopimusvalmistukseen vuoden 2009 loppuun mennessä.

Edellä olevat käytännön esimerkit kuvaavat tuotannon aloituspalvelumme tai käynnistyspalvelumme joustavuutta. Liikkeelle päästään pienin kustannuksin ja lopullinen suuntaus, tai jopa hankkeen lopetus voidaan päättää myöhemmin ilman merkittävien menetyksien pelkoa.

On usein todettu, että puolivalmisteiden alihankinta on Venäjällä vielä ongelma. Tehokas paikallinen logistiikkamme ja rajan yli ulottuva keskitetty toimitusvalvontamme mahdollistavat näiden uusien toimituslähteiden hyödyntämisen jo tänä päivänä. Laadusta ja toimitusvarmuudesta todistavat referensseinä mainitut pitkäaikaiset asiakkaamme.

Ota yhteys: management@rtli.fi