RTL-Inductives Oy         
Sirrikuja 4 C 15,
00940 Helsinki Finland
Tel +358 40 8416810

STAATTORIT

Staattori on pyörivän järjestelmän kiinteä osa, joita käytetään esimerkiksi sähkögeneraattoreissa ja sähkö-moottoreissa. Näissä staattori tuottaa pyörivän magneettikentän, joka käyttää pyörivää roottoria. Generaattorissa staattori taas muuntaa roottorin tuottaman pyörivän magneettikentän sähkövirraksi.

Pyörivän sähkömoottorilaitteen rakenteesta riippuen staattori voi toimia kenttämagneettina, vuorovaikutuksessa roottorin kanssa liikkeen aikaansaamiseksi tai se voi toimia runkona, joka saa energiansa roottorin liikkeen luomasta magneettikentästä.

Staattorin käämi voi olla rautaa tai alumiinia. Moottoreiden kuormitus-häviöiden vähentämiseksi valmistajat käyttävät aina kuparia käämin vyyhtimateriaalina. Alumiini voi alemman sähkönjohtavuuden vuoksi olla vaihtoehtoinen materiaali murtovaihe-moottoreissa, erityisesti silloin, kun moottoreita käytetään hyvin lyhytaikaisesti.

RTL-Inductives tekee huomattavaa ammattitaitoa vaativaa staattorikäämintää muotokuparista oikosulkumoottoreihin. Materiaalit haetaan asiakkaan Helsingissä toimivasta tuotannosta ja työn tuloksena saadut puolivalmisteet palautetaan asiakkaan tuotantoon jatkovaiheita varten.

Staattori